The Visitors
Wondering.jpg
balloon.jpg
Hello.jpg
kafferast.jpg
discovery.jpg
long_jump.jpg
overcome.jpg
hider.jpg
Ser ned fra hustak.jpg
quietly-strumming.jpg
sad_day.jpg

Fremmed

Små naivistiske filosoferinger omkring sårbarhet og fremmedgjøring.